Αγγλικός όρος

trigger finger

Ορισμός

Κατάσταση στην οποία η κάμψη ή έκταση ενός δακτύλου αναστέλλεται προσωρινά αλλά τελικά ολοκληρώνεται με ένα τίναγμα. Οποιοδήποτε δάκτυλο μπορεί να εμπλακεί, αλλά ο αριστερός παράμεσος ή το μεσαίο δάκτυλο επηρεάζονται συχνότερα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ένας νάρθηκας δακτύλου ή ένεση κορτιζόνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Ενδεχομένως, να απαιτηθεί εγχείρηση.