Αγγλικός όρος

biomechanics

Ορισμός

η εφαρμογή μηχανικών δυνάμεων σε ζώντες οργανισμούς και η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των δυνάμεων και του σώματος ή του συστήματος. Περιλαμβάνει δυνάμεις που προέρχονται μέσα και έξω από το σώμα.