Αγγλικός όρος

air embolism

Ορισμός

Απόφραξη ενός αιμοφόρου αγγείου από φυσαλίδα αέρα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αέρας μπορεί να εισέλθει σε ένα αγγείο μετεγχειρητικά, κατά τη διάρκεια αλλαγής ενός ενδοφλέβιου συστήματος σε μια κεντρική φλεβική γραμμή ή με ένεση στην είσοδο μιας κεντρικής φλεβικής γραμμής, ή από ρήξη του μπαλονιού μιας κεντρικής φλεβικής γραμμής, κατά τη διάρκεια μιας ενδοφλέβιας ένεσης, εφόσον η σύριγγα δεν έχει πληρωθεί κατάλληλα ή από τον καθετηριασμό μιας φλέβας και εφόσον περνά υγρό από το οποίο δεν έχει απομακρυνθεί ο αέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια πολύ μικρή ποσότητα αέρα στο φλεβοκαθετήρα ή στη σύριγγα δεν προκαλεί συμπτώματα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδια εμφάνιση δύσπνοιας, ανομοιόμορφους αναπνευστικούς ήχους, υπόταση, αδύναμο σφυγμό, αυξημένη κεντρική φλεβική πίεση, κυάνωση, διαξιφιστικό άλγος στο θώρακα, αιμόπτυση, ιδιάζοντα πνευμονικό ήχο (που μοιάζει με τον ήχο που παράγεται από την ανατάραξη του γάλακτος για την παρασκευή βουτύρου) πάνω από το προκάρδιο και μειούμενο επίπεδο συνείδησης.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Όταν υπάρχει υπόνοια για εμβολισμό με αέρα ή αέριο στη συστηματική φλεβική κυκλοφορία (το αίμα που επιστρέφει από το σώμα στην καρδιά), πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ηχοκαρδιογράφημα για να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του. Η ύποπτη εστία εισόδου του αέρα πρέπει να σφραγιστεί και να καλυφθεί με φυσιολογικό ορό για να αποφευχθεί η περαιτέρω είσοδος αέρα στην κυκλοφορία. Χορηγείται οξυγόνο 100% στον ασθενή με μάσκα μη επανεισπνοής. Ο ασθενής πρέπει τότε να μετακινηθεί ώστε ο δεξιός κόλπος να είναι πάνω από το σημείο εισόδου του αέρα. Τοποθετείται κεντρικός φλεβικός καθετήρας στην κεντρική φλεβική κυκλοφορία και απομακρύνεται η ποσότητα του αέρα που έχει εισέλθει σε αυτή. Μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθούν υγρά ενδοφλεβίως και ινότροπα φάρμακα για τη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης και του σφυγμού.

Πρόληψη: Όλος ο αέρας πρέπει να απομακρύνεται από τις γραμμές όλων των συστημάτων ενδοφλέβιας χορήγησης πριν από τη συναρμολόγησή τους καθώς και όταν αλλάζονται οι φιάλες ή οι ασκοί των διαλυμάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται φίλτρα απομάκρυνσης του αέρα πλησίον του ασθενούς, συσκευές έγχυσης με δυνατότητα ανίχνευσης του αέρα καθώς και συστήματα αποκλεισμού των γραμμών, των συσκευών σύνδεσης ή σφραγισμένες συνδέσεις. Σε κεντρικές γραμμές, για να αυξηθεί η πίεση στην περιφέρεια και να εμποδιστεί ο αέρας από το να εισέλθει στην άνω κοίλη φλέβα, πρέπει να δοθεί εντολή στον ασθενή να εκτελέσει το χειρισμό Valsalva τη στιγμή που αφαιρείται το λεπτό σύρμα-οδηγός από τον καθετήρα, όταν τοποθετείται η συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης και όταν αλλάζονται οι προσαρμογείς ή τα πώματα στο άνοιγμα του φλεβοκαθετήρα.

Κύριος όρος

embolism