Αγγλικός όρος

fixed drug eruption

Ορισμός

Ένα εντοπισμένο ερυθρό εξάνθημα με οξύ χείλος, το οποίο ακολουθεί την έκθεση σε φάρμακο. Το εξάνθημα συνήθως προκαλεί καυστικό άλγος, εμφανίζεται στο πρόσωπο ή στα γεννητικά όργανα και, εφόσον το υπεύθυνο φάρμακο επαναχορηγηθεί, επανεμφανίζεται στα ίδια σημεία (είναι δηλαδή «σταθερό» στο χώρο).

Κύριος όρος

eruption