Αγγλικός όρος

eugenics

Ορισμός

Η μελέτη για τη βελτίωση ενός πληθυσμού μέσω επιλεγμένης αναπαραγωγής με την πεποίθηση ότι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά θα επικρατήσουν και τα ανεπιθύμητα θα εξαλειφθούν. Η πρακτική αυτή μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα σε ελεγχόμενους πληθυσμούς ζώων, είναι όμως ανήθικο να εφαρμόζεται στους ανθρώπους.

Ετυμολογία

[" + gennan, γεννώ]