Αγγλικός όρος

exudate

Ορισμός

Οποιοδήποτε υγρό απελευθερώνεται από το σώμα, το οποίο περιέχει μεγάλη συγκέντρωση πρωτεϊνών, κυττάρων ή στερεών συντριμμάτων.

Τα εξιδρώματα μπορεί να ταξινομηθούν ως καταρροϊκά, ινώδη, αιμορραγικά, διφθεριτικά, πυώδη και ορώδη. Ένα ινώδες εξίδρωμα μπορεί να σχηματίσει ιστούς γύρω από μια κοιλότητα, οδηγώντας π.χ. στο σχηματισμό συμφύσεων μετά από χειρουργική επέμβαση ή σε περιοριστική πνευμονοπάθεια μετά από ένα εμπύημα.

Ετυμολογία

[Λατ. exsudare, εξιδρώνω]