Αγγλικός όρος

Freud, Sigmund

Ορισμός

Διάσημος Αυστριακός νευρολόγος και ψυχαναλυτής (1856-1939) του οποίου οι διδασκαλίες περιλάμβαναν την ανάλυση αντοχής και μεταβίβασης και μία διαδικασία έρευνας της διανοητικής λειτουργίας με χρήση ελεύθερου συνειρμού και ερμηνεία ονείρων. Ο Φρόιντ δε θεωρούσε την ψυχανάλυση επιστημονική. Πίστευε ότι ο σκοπός της ήταν η διασαφήνιση των σκοτεινότερων μύχιων του μυαλού και η διευκόλυνση ατόμων να ενσωματώσουν τις συναισθηματικές και διανοητικές πλευρές της φύσης τους (π.χ. τις δυνάμεις ζωής και θανάτου) και να αναπτύξουν καλύτερη αυτογνωσία και ένα επίπεδο ωριμότητας και ηρεμίας μυαλού που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το άτομο και τους άλλους να έχουν καλύτερες ζωές.