Αγγλικός όρος

Cruveilhier-Baumgarten syndrome

Ορισμός

[Jean Cruveilhier, Γάλλος παθολόγος, 1791-1874, Paul Clemens von Baumgarten, Γερμανός παθολόγος, 1848-1928]. Κίρρωση του ήπατος, προκαλούμενη από τη διάνοιξη των ομφάλιων ή παραομφάλιων φλεβών και την επακόλουθη παράπλευρη κυκλοφορία. Σχετίζεται με προεξέχουσες περιομφάλιες φλέβες, πυλαία υπέρταση, ατροφία του ήπατος και σπληνομεγαλία.