Αγγλικός όρος

lactic acidosis

Ορισμός

Συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίμα, συχνά εξαιτίας ανεπαρκούς διύλισης και οξυγόνωσης ζωτικών οργάνων (όπως στο καρδιογενές, ισχαιμικό ή σηπτικό shock), υπερδοσολογίας φαρμάκων (συχνά σαλικυλικών ή αιθανόλης), υπερδραστηριότητας των σκελετικών μυών (πχ. μετά από έντονη άσκηση ή επιληπτικές κρίσεις) ή εξαιτίας κάποιας σοβαρής ασθένειας (μερικές μορφές καρκίνου· σακχαρώδης διαβήτης). Το γαλακτικό οξύ παράγεται πιο γρήγορα από ό,τι φυσιολογικά όταν υπάρχει ανεπαρκής οξυγόνωση των σκελετικών μυών και άλλων ιστών. Για αυτό το λόγο, κάθε νόσημα που οδηγεί σε ιστική υποξία, η άσκηση, ο υπεραερισμός ή ορισμένα φάρμακα (πχ. από του στόματος χορηγούμενοι υπογλυκαιμικοί παράγοντες) είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση. Γενικά, όταν το pH του αίματος είναι λιγότερο από 7,35 και το γαλακτικό οξύ είναι περισσότερο από 5 έως 6 mmol/L (5 έως 6 mEq/L), υπάρχει γαλακτική οξέωση.