Αγγλικός όρος

glycol

Ορισμός

Oποιαδήποτε από τις διυδρικές αλκοόλες που σχετίζονται με την αιθυλική αλκοόλη, C2H6O2.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι γλυκόλες, συμπεριλαμβανομένων της αιθυλενικής και προπυλενικής γλυκόλης, ανευρίσκονται σε πολλά αντιψυκτικά διαλύματα, διαλύτες, απορρυπαντικά και βερνίκια και η λήψη τους αποτελεί συχνό αίτιο τυχαίας δηλητηρίασης στις Η.Π.Α. Ο ασθενής με δηλητηρίαση πρέπει να αντιμετωπίζεται με πλύση του στομάχου, ώστε να μειωθεί η πρόσληψη της χημικής ουσίας. Χορηγείται διττανθρακικό νάτριο, αν προκληθεί μεταβολική οξέωση. Οι επιληπτικές κρίσεις, η εγκεφαλική βλάβη, η οφθαλμική βλάβη και η νεφρική ανεπάρκεια αποτελούν κοινές επιπλοκές από έκθεση στις ουσίες αυτές. Η υποστήριξη του ασθενή συχνά περιλαμβάνει παρεντερική χορήγηση θειαμίνης και άλλων βιταμινών, καθώς και αναστολείς της αλκοολικής αφυδρογονάσης.

Ετυμολογία

glyco + alcohol