Αγγλικός όρος

interleukin-12

Ορισμός

Μια κυτταροκίνη που παράγεται από μονοπύρηνα φαγοκύτταρα και Β κύτταρα. Επάγει την παραγωγή ιντερφερόνης-γ από Τ-κύτταρα και φυσικά φονικά κύτταρα και προωθεί την κυτταροτοξικότητα των Τ- κυττάρων και των φυσικών φονικών κυττάρων.

Συντομογραφία

IL-12

Συνώνυμο

natural killers cell stimulating factor

Κύριος όρος

interleukin