Αγγλικός όρος

interleukin-13

Ορισμός

Μια κυτταροκίνη που παράγεται από τα Τ- κύτταρα. Επάγει την έκφραση του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ στα μονοπύρηνα φαγοκύτταρα και στα Β κύτταρα, τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων και την παραγωγή ανοσοσφαιρινών.

Συντομογραφία

IL-13

Κύριος όρος

interleukin