Αγγλικός όρος

interleukin-15

Ορισμός

Κυτταροκίνη που απελευθερώνεται από επιθηλιακά κύτταρα του νεφρού, σκελετικών μυών, ήπατος, πνευμόνων, καρδιάς και μυελού των οστών, η οποία διεγείρει την παραγωγή Τ-κυττάρων, ιδιαίτερα κυτταροτοξικών Τ κυττάρων και κυττάρων φυσικών φονιάδων. Μπορεί να προσδεθεί με υποδοχείς της ιντερλευκίνης-2 και να μιμηθεί τις επιδράσεις της.

Συντομογραφία

IL-15

Κύριος όρος

interleukin