Αγγλικός όρος

California (La Crosse) virus encephalitis

Ορισμός

Ιογενής εγκεφαλίτιδα που αποτελεί την πιο συχνή μεταδιδόμενη από κουνούπια νόσο στις ΗΠΑ. Συνήθως προσβάλλει παιδιά το καλοκαίρι η νωρίς το φθινόπωρο, κυρίως στις Μεσοατλαντικές η στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, προκαλώντας πυρετό, κεφαλαλγία, σπασμούς και εντοπισμένη μυϊκη παράλυση. Ο κΰριος ξενιστής είναι το Aedes triseratius. Μετά τη νόσο ακολουθεί συνήθως πλήρης ίαση.

Κύριος όρος

encephalitis