Αγγλικός όρος

tissue

Ορισμός

Μία ομάδα ή συλλογή όμοιων κυττάρων και η ενδοκυττάριά τους ουσία που εκτελούν μια συγκεκριμένη δράση. Παραδείγματα περιλαμβάνουν επιθηλιακούς, συνδετικούς μυϊκούς και νευρικούς ιστούς.

Ετυμολογία

[Αρχ. Γαλλ. tissu, από Λατ. texere, υφαίνω]

Υπώνυμος όρος

dipose tissue
areolar tissue
bone tissue
bronchus-associated lymphoid tissue
brown adipose tissue
cancellous tissue
chondroid tissue
chordal tissue
chromaffin tissue
connective tissue
elastic tissue
embryonic tissue
endothelial tissue
epithelial tissue
erectile tissue
fatty tissue
fibrous tissue
gelatiginous tissue
glandular tissue
granulation tissue
hard tissue
homologous tissue
indifferent tissue
interstitial tissue
lymphadenoid tissue
lymphoid tissue
mesenchymal tissue
mucosa- associated lymphoid tissue
mucous tissue
muscular tissue
myeloid tissue
nerve tissue
osseous tissue
reticular tissue
scar tissue
sclerous tissue
skeletal tissue
splenic tissue
subcutaneous tissue