Αγγλικός όρος

ischemic heart disease

Ορισμός

Η έλλειψη παροχής οξυγόνου στην καρδιά που μεταβάλει τη λειτουργικότητά της. Η πιο κοινή αιτία μυοκαρδιακής ισχαιμίας είναι η αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων αρτηριών. Εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο, το βαθμό στένωσης του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών και τη διάρκεια της ισχαιμίας, το τελικό αποτέλεσμα είναι παροδική ή μόνιμη βλάβη στην καρδιά.

Κύριος όρος

heart disease