Αγγλικός όρος

eotaxin

Ορισμός

Ένας χημειοτακτικός παράγοντας που προσελκύει ειδικά τα ηωσινόφιλα κύτταρα σε συγκεκριμένους ιστούς (πχ. στο βρογχικό δένδρο στο άσθμα ή στο δέρμα στη δερματίτιτιδα εξ επαφής). Ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων α (TNF-α) διεγείρει την απελευθέρωσή του.

Ετυμολογία

[Ελλ eos, έως χαραυγή, λυκαυγές, + (χημειο)τακτικός]