Αγγλικός όρος

keratitis

Ορισμός

Φλεγμονή και εξέλκωση του κερατοειδούς, η οποία συνοδεύεται συνήθως από μειωμένη οπτική οξύτητα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι οφθαλμικό άλγος, δακρύρροια και φωτοευαισθησία.

ΑΙΊΊΟΛΟΓΙΑ Η φλεγμονή μπορεί να προκληθεί από μικροοργανισμούς, τραυματισμό, φάρμακα, ανεπάρκεια βιταμίνης Α, έκθεση ή ανοσομεσολαβούμενες αντιδράσεις.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη αιτιολογία. Οι λοιμώξεις αποκρίνονται στα αντιβακτηριακά φάρμακα, ενώ η κερατίτιδα από έκθεση, όπως στην παράλυση του Bell, μπορεί να προληφθεί με τοπικά λιπαντικά.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Εξαιτίας της βαρύτητας της πάθησης, οι ασθενείς που εμφανίζουν οφθαλμική φλεγμονή ή άλγος θα πρέπει να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο ασθενής εξετάζεται για ιστορικό πρόσφατης λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού που συνοδευ-σταν από ερπητικές πληγές, άλγος, απώλεια κεντρικής όρασης, ευαισθησία, αίσθηση ξένου σώματος στον οφθαλμό, φωτοφοβία και θολή όραση. Ο οφθαλμός εξετάζεται για απώλεια της διαφάνειας του κερατοειδούς και φλεγμονή. Συχνά γίνεται εξέταση με τη χρήση σχισμοειδούς λυχνίας για καλύτερη εκτίμηση του οφθαλμού. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να τρίβει τον οφθαλμό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές. Χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και ο ασθενής καθοδηγείται στη χρήση της. Εφαρμόζονται ζεστές κομπρέσες για την ανακούφιση του πόνου. Εάν ο ασθενής παραπονιέται για φωτοφοβία, συνιστάται η χρήση χαμηλού φωτισμού ή γυαλιών ηλίου. Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί τη χορηγηθείσα αγωγή προσεκτικά σε όλη τη διάρ-κειά της και θα πρέπει να προσέλθει για επανεξέταση μετά το τέλος της. Τονίζεται η εκπαίδευση του ασθενούς στη σωστή εφαρμογή της αγωγής και η σημασία της καλής πλύσης των χεριών. Συνιστάται καλά ισορροπημένη δίαιτα, καθώς οι διατροφικές ανεπάρκειες μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία στη νόσο. Το στρες, κάποιος τραυματισμός, ο πυρετός, το ψύχος και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορούν να εκλύσουν εξάρσεις. Τόσο ο ασθενής όσο και η οικογένεια ενημερώνονται για τις ασφαλείς προφυλάξεις που αφορούν τον οφθαλμό ή μεταβολές στην αντίληψη. Ενθαρρύνονται να διατυπώνουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους. Παρέχεται η κατάλληλη πληροφόρηση καθώς και συναισθηματική υποστήριξη και καθησύχαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή αρκετές κοινές μορφές της κερατίτιδας είναι μεταδοτικές, οι εξεταστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά την εξέταση του οφθαλμού.

Ετυμολογία

[" + -Ms, φλεγμονή]

Υπώνυμος όρος

band-shaped keratitis
keratitis bullosa
chlamydial keratitis
dendritic keratitis
keratitis disciformis
exposure keratitis
fascicular keratitis
herpetic keratitis
hypopyon keratitis
interstitial keratitis
lagophthalmic keratitis
mycotic keratitis
neuroparalytic keratitis
neurotrophic keratitis
parenchymatous keratitis
phlyctenular keratitis
punctate keratitis
purulent keratitis
sclerosing keratitis
superficial punctate keratitis
trachomatous keratitis
traumatic keratitis
xerotic keratitis