Αγγλικός όρος

lepra

Ορισμός

Όρος που χρησιμοποιούταν παλαιότερα αντί του leprosy. Πλέον, χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό μιας αντίδρασης που εμφανίζεται σε λεπρούς, η οποία αποτελείται από επιδείνωση των βλαβών και συνοδεύεται από πυρετό και αδιαθεσία. Μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε μορφή λέπρας και μπορεί να είναι παρατεταμένη.

Ετυμολογία

Ελλ. lepra, λέπρα

Υπώνυμος όρος

lepra alba
lepra Arabum
lepra maculosa