Αγγλικός όρος

lipoprotein (a)

Ορισμός

Ένα σύμπλεγμα λιπιδίου-πρωτεΐνης, το οποίο εντοπίζεται φυσιολογικά στο πλάσμα, σε μικρές ποσότητες, σε όλους τους ανθρώπους, με την εξαίρεση κάποιων ατόμων με συγγενείς μορφές αθηροσκλήρωσης, όπου η λιποπρωτεΐνη (α) εμφανίζει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις.

Κύριος όρος

lipoprotein