Αγγλικός όρος

encephalitis lethargica

Ορισμός

Μια μορφή εγκεφαλίτιδας που εμφανιζόταν συχνά μετά από την πανδημία γρίπης του 1917 και 1918 και σπάνια έκτοτε. Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν παράλυση των οφθαλμοκινητικών μυών και έντονη υπνηλία η κώμα. Τα άτομα που επιβίωσαν, ανέπτυξαν μια παρκινσονικού τύπου νόσο.

Συνώνυμο

Economos disease

Κύριος όρος

encephalitis