Αγγλικός όρος

medical outcomes study

Ορισμός

Μελέτες που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν έγκυρες συγκρίσεις μεταξύ διαδικασιών ιατρικής φροντίδας και αποτελεσμάτων, όπως αυτά επηρεάζονται από το σύστημα της φροντίδας και την ειδικότητα του κλινικού, καθώς και από τις διαγνώσεις του ασθενούς και τα επίπεδα σοβαρότητας της ασθένειας. Γι' αυτό, η MOS προσφέρει ένα μοντέλο για παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της ιατρικής φροντίδας.

Συντομογραφία

MOS