Αγγλικός όρος

renal hypertension

Ορισμός

1. Υπέρταση προκαλούμενη από νεφροπάθεια. Ο μηχανισμός που προκαλεί αύξηση στην αρτηριακή πίεση είναι είτε η μεταβολή της νεφρικής ρύθμισης του νατρίου και των υγρών ή η μεταβολή της νεφρικής απέκκρισης αγγειοσυσπαστικών ουσιών, οι οποίες μεταβάλλουν τον τόνο των συστηματικών ή των τοπικών αρτηριδίων.

2. Η υπέρταση που προκαλείται πειραματικά με την περίσφιξη των νεφρικών αρτηριών. Οφείλεται σε μία ουσία (ρενίνη), η οποία παράγεται από έναν ισχαιμικό νεφρό.

Κύριος όρος

hypertension