Αγγλικός όρος

hemoglobin C disease

Ορισμός

Μια γενετική παραλλαγή του μορίου της αιμοσφαιρίνης που προκαλεί χρόνια αιμολυτική αναιμία με σπληνομεγαλία, αρθραλγίες κα κοιλιακό άλγος.

Κύριος όρος

hemoglobin