Αγγλικός όρος

hemoglobin SC disease

Ορισμός

Μια νόσος ατόμων που έχουν κληρονομήσει δύο παθολογικούς τύπους αιμοσφαιρίνης, την S και την C. Τα προσβεβλημένα άτομα μπορεί να έχουν αγγειοαποφρακτικές κρίσεις όμοιες με εκείνες που απαντώνται στη δρεπανοκυτταρική αναιμία, με οστικά και σπλαχνικά έμφρακτα.

Κύριος όρος

hemoglobin