Αγγλικός όρος

tumor

Ορισμός

1. Μια διόγκωση ή μεγέθυνση, ένα από τα τέσσερα κλασικά σημεία της φλεγμονής.

2. Μία ανώμαλη μάζα. Αύξηση ή πολλαπλασιασμός ανεξάρτητος από τους γειτονικούς ιστούς είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των όγκων, καλοήθων και κακοήθων.

Συνώνυμο

neoplasm

Ετυμολογία

[Λατ. tumor, διόγκωση]

Υπώνυμος όρος


brain tumor
Brenner′s tumor
brown tumor
Buschke- Loewensteein tumor
calcifying epithelial odontogenic tumor
carotid body tumor
collision tumor
connective tissue tumor
desmoid tumor
erectile tumor
false tumor
fibroid tumor
follicular tumor
functioning tumor
giant cell tumor
giant cell tumor of bone
giant cell tumor of tendon sheath
granulosa cell tumor
granulosa-theca cell tumor
Gubler′s tumor
heterologous tumor
homologous tumor
Hurthle cell tumor
islet cell tumor
Klatskin′s tumor
Krukenbergs tumor
lipoid cell tumor of the ovary
mast cell tumor
melanotic neuroectodermal tumor
mesenchymal mixed tumor
milk tumor
Pancoast′s tumor
papillary tumor
phantom tumor
tumor of pregnancy
primary tumor
Recklinghausen tumor
sand tumor
teratoid tumor
turban tumor
vascular tumor
Warthin′s tumor
Wilm′s tumor