Αγγλικός όρος

bypass

Ορισμός

Εφαρμόζεται χειρουργικά για την δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής του αίματος, κατά την απόφραξη μιας κύριας ή ζωτικής αρτηρίας, όπως είναι η κοιλιακή αορτή ή μία στεφανιαία αρτηρία. Οι διάφορες επεμβάσεις ονομάζονται ανάλογα με τις προσβεβλημένες αρτηρίες (π.χ. στεφανιαία παράκαμψη, αορτολαγόνια ή μηριαιο - ιγνυακή παράκαμψη). Η κυκλοφορία της καρδιάς μπορεί να παρα-καμφτεί με την χρήση εξωσωματικής συσκευής, η οποία αντλεί το αίμα κατά την διάρκεια μίας επέμβασης στις στεφανιαίες αρτηρίες ή στις καρδιακές βαλβίδες.

Υπώνυμος όρος


aortocoronary bypass
extra-anatomic vascular bypass
jejunoileal bypass