Αγγλικός όρος

transient ischemic attack

Ορισμός

Ένα νευρολογικό ελάττωμα, με αγγειακή αιτία, που παράγει συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου που επιλύονται εντός 24ώρου. (Πρακτικά, οι περισσότερες ΤΙΑ αποκαθίστανται εντός μίας ώρας από την έναρξη.) Οι ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από ένα ΤΙΑ έχουν αυξημένο κίνδυνο περιφερικής και αθηροσκλήρωσης στεφανιαίας αρτηρίας, και έναν αυξημένο κίνδυνο επακόλουθης καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Οι ΤΙΑ και τα εγκεφαλικά επεισόδια έχουν παρόμοια συμπτώματα. Περιλαμβάνουν αδυναμία του ενός ημίσεος του προσώπου ή του ημίσεος του σώματος, αφασία, μονόφθαλμος οπτική απώλεια, ημισωματική αισθητική απώλεια ή ξαφνική απώλεια ισορροπίας. Ένα άτομο που αναπτύσσει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα πρέπει να αναζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οι ΤΙΑ συνήθως συμβαίνουν σε ασθενείς με υποκείμενη αθηροσκλήρωση, ειδικότερα των καρωτιδικών αρτηριών, ενδοκρανιακών αρτηριών ή της αορτής. Εμβολή στον εγκέφαλο που προκαλείται από κολπική μαρμαρυγή, εγκεφαλικοαγγειακό αγγειόσπασμο, πρόσκαιρα επεισόδια υπότασης, εγκεφαλική αγγειίτιδα, πολυκυτταραιμία, και άλλες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν περιστασιακά ΤΙΑ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μελέτες που περιλαμβάνουν μεγάλους αριθμούς ασθενών έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος επακόλουθου εγκεφαλικού επεισοδίου σε αυτούς που έπασχαν από ΤΙΑ μπορεί να μειωθεί σημαντικά με αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη, τικλοπιδίνη, κλοπιδογρέλη, ή βαρφαρίνη) και με φάρμακα που ελέγχουν την πίεση του αίματος και τα λιπίδια. Η καρωτιδική ενδαρτηριεκτομή είναι μια καλύτερη δυνατότητα από την φαρμακευτική θεραπεία για την αποτροπή εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με μεγάλης έκτασης παρεμποδίσεις καρωτιδικής αρτηρίας, με την προϋπόθεση ότι οι χειρουργοί έχουν έναν εγχειρητικό ρυθμό θνησιμότητας κάτω του 50%.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο επαγγελματίας της υγείας υποστηρίζει τον ασθενή και την οικογένεια κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών διαδικασιών εξηγώντας τις διαδικασίες και τις αναμενόμενες αισθήσεις και ενθαρρύνοντας την φραστική απόδοση αισθημάτων και ανησυχιών. Παρέχονται θεραπευτικές επεμβάσεις και ο ασθενής πληροφορείται για επιθυμητά αποτελέσματα και παρενέργειες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Συντομογραφία

TIA