Αγγλικός όρος

pasteurization

Ορισμός

Η διαδικασία θέρμανσης ενός υγρού σε μέτρια θερμοκρασία επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, για την καταστροφή των ανεπιθύμητων βακτηρίων, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή της χημικής σύστασης του υγρού. Στην παστερίωση του γάλακτος, τα παθογόνα βακτήρια καταστρέφονται με θέρμανση στους 62°C για 30 λεπτά ή με «στιγμιαία» θέρμανση σε υψηλότερες θερμοκρασίες για λιγότερο από ένα λεπτό. Η διαδικασία της παστερίωσης, η οποία ελαττώνει την συνολική ποσότητα των βακτηρίων κατά 97%-99%, είναι αποτελεσματική, επειδή οι συχνοί παθογόνοι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στο γάλα (ο βάκιλλος του Koch, η σαλμονέλλα, ο στρεπτόκοκκος και οι βρουκέλλες) δεν σχηματίζουν σπόρια και είναι αρκετά ευαίσθητοι στην θερμότητα. Παρόλα αυτά, η παστερίωση δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο των μεθόδων υγιεινής κατά την παραγωγή του γάλακτος.