Αγγλικός όρος

gestation period

Ορισμός

Η περίοδος της εγκυμοσύνης από την σύλληψη μέχρι τον τοκετό. Η μέση χρονική διάρκεια είναι 10 σεληνιακοί μήνες ή 280 ημέρες, υπολογιζόμενη από την έναρξη της τελευταίας εμμήνου ρύσης, αλλά η διάρκεια ποικίλει από 250-310 μέρες.

Κύριος όρος

period