Αγγλικός όρος

strangulated hernia

Ορισμός

Μία κήλη στην οποία το προβάλλον σπλάγχνο παγιδεύεται τόσο σφικτά, ώστε δημιουργείται γάγγραινα, απαιτώντας άμεση εγχείρηση. Όταν συμβεί περίσφιγξη των περιεχομένων, μία μη χειρουργική προσπάθεια μείωσης της κήλης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την θεραπεία και την κατάληξή της.

Κύριος όρος

hernia