Αγγλικός όρος

Human Genome Project

Ορισμός

Μία διεθνής ερευνητική προσπάθεια χαρτογράφησης κάθε ανθρώπινου γονιδίου και αλληλουχίας των 3,1 δισεκατομμυρίων βάσεων που συνιστούν το ανθρώπινο DNA Το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ανθρώπινου Γονιδιώματος των Η.Π.Α. ανήγγειλε την αρχική αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα τον Ιούνιο του 2000. Αυτό το επιστημονικό ορόσημο αναμένεται να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η πρόληψη των ασθενειών, αλλά παρουσιάζει ηθικά, νομικά και κοινωνικά θέματα σχετικά με τη χρήση των γενετικών πληροφοριών.