Αγγλικός όρος

semen

Ορισμός

Παχιά, αδιαφανής, πυκνόρρευστη έκκριση, η οποία απελευθερώνεται μέσω της ουρήθρας του άντρα κατά την κορύφωση της σεξουαλικής διέγερσης (οργασμός). Το σπέρμα είναι μίγμα εκκριτικών προϊόντων διαφόρων αδένων (προστάτη και βολβουρηθραίοι αδένες) σε συνδυασμό με τα σπερματοζωάρια,τα οποία αφότου παρήχθησαν στους όρχεις αποθηκεύτηκαν στα σπερματικά κυστίδια.

Οι φυσιολογικές τιμές του εκσπερματούμενου σπερματικού υγρού έχουν ως ακολούθως: όγκος, 2 έως 5 ml, pH, 7,8-8,0, λευκά αιμοσφαίρια απόντα ή μόνο ένα περιστασιακά μετά από παρατήρηση σε μεγάλη μεγέθυνση, αριθμός σπερματοζωαρίων, 60 έως 150 εκατομμύρια/ml, το 80% και άνω αυτών πρέπει να είναι κινούμενα, και το 80-90% αυτών πρέπει να έχει φυσιολογική μορφολογία.

Ετυμολογία

[Λατ, seed]

Υπώνυμος όρος

frozen semen