Αγγλικός όρος

aortic stenosis

Ορισμός

Ελαττωματική ροή αίματος από την αριστερή κοιλία στην αορτή εξαιτίας πάθησης της αορτικής βαλβίδας ή απόφραξης ακριβώς πάνω ή κάτω από τη βαλβίδα. H στένωση μπορεί να προκύψει συγγενώς ή δευτερο-παθώς, κατόπιν παθήσεων η οποίες εκδηλώνονται κατά την εφηβεία ή την ενήλικη ζωή, όπως ο ρευματικός πυρετός ή η αποτιτάνωση του ινώδους ιστού της βαλβίδας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Πολλοί ασθενείς με ήπια ή μέτρια αορτική στένωση (δηλ. με διατομή βαλβίδας μεγαλύτερη του 1 cm2 ή κλίση πίεσης της βαλβίδας που είναι μικρότερη από 50 mm Hg) δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και δεν έχουν επίγνωση της πάθησης. Τα συμπτώματα αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνουν στηθάγχη, απώλεια αισθήσεων ή δύσπνοια κατά την άσκηση. Η πρώιμη επέμβαση διόρθωσης της παθούσας βαλβίδας, μόλις εκδηλωθούν αυτά τα συμπτώματα, ενδέχεται να αποβεί σωτήρια.

ΦΥΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Το φύσημα της αρτηριακής στένωσης ακροάται καλύτερα τοποθετώντας το στηθοσκόπιο πάνω από τη βάση της καρδιάς. Ο ήχος τυπικά περιγράφεται ως «αδαμαντόσχημος», δηλ. ξεκινά απαλά, αυξάνει σε ένταση και στη συνέχεια ελαττώνεται σε ψίθυρο. Η ψηλάφηση των αρτηριών σε βαριά αορτική στένωση ενδέχεται να αποκαλύψει καθυστερημένο και εξασθενημένο παλμό (π.χ. στις καρωτίδες). Η καρδιακή ώση της κορυφής της καρδιάς μπορεί να είναι μετατοπισμένη πλάγια και χαμηλότερα, λόγω υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν η διατομή της αορτικής βαλβίδας έχει αποστενωθεί σημαντικά (δηλ. < 0,8 cm2) ή ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ή συγκοπής, μπορεί να χρήζει βαλβιδοπλαστικής ή αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Λαμβάνεται το ιστορικό σχετικών καρδιακών διαταραχών. Εκτιμάται τακτικά η καρδιοπνευμονική λειτουργία, παρακολουθώντας τα ζωτικά σημεία και το βάρος, καθώς και την πρόσληψη και παραγωγή υγρών για σημεία υπερφόρτωσης υγρών. Ο ασθενής παρακολουθείται για στηθάγχη, η οποία μπορεί να υποδηλώνει ισχαιμία, και αξιολογούνται τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα για ισχαιμικές μεταβολές. Εκτιμάται η αντοχή σε δραστηριότητες και η κόπωση.

Μετά από τον καρδιακό καθετηριασμό, ελέγχεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η θέση εισόδου (συχνά κάθε 15 λεπτά για 6 ώρες) για σημεία αιμορραγίας. Ο ασθενής ελέγχεται για στηθάγχη και ζωτικά σημεία, ενώ παρακολουθείται ο καρδιακός ρυθμός και οι περιφερειακοί παλμοί μακριά από το σημείο εισαγωγής. Τα προβλήματα αναφέρονται στον καρδιολόγο.

Τα επιθυμητά αποτελέσματα περιλαμβάνουν επαρκή αιμάτωση των καρδιοπνευμονικών ιστών και καρδιακή παροχή, ελαττωμένη κόπωση κατά τη σωματική άσκηση, απουσία περίσσειας όγκου υγρών και ικανότητα διαχείρισης του θεραπευτικού σχήματος.

Συνώνυμο

aortostenosis

Κύριος όρος

stenosis