Αγγλικός όρος

streptokinase

Ορισμός

Ένζυμο που παράγεται από ορισμένα στελέχη στρεπτόκοκκων και μετατρέπει το πλα-σμινογόνο σε πλασμίνη. Χρησιμοποιείται ως θρομβολυτικός παράγοντας για την απομάκρυνση θρόμβων από τις αρτηρίες (π.χ. στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου).