Αγγλικός όρος

up and go test

Ορισμός

Δοκιμασία για την εκτίμηση της κινητικότητας των κάτω άκρων. Στηρίζεται στον χρόνο που χρειάζεται ένα άτομο για να σηκωθεί από την καρέκλα, να διανύσει μια απόσταση 3 μέτρων και να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Επηρεάζεται από προβλήματα βάδισης, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης.