Αγγλικός όρος

emergency medical technician- basic

Ορισμός

Άτομο το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την Πολιτεία ή έχει εθνική άδεια μετά από τη συμπλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης του U.S. Department of Transportation EMT- B.

Συντομογραφία

EMT- B

Κύριος όρος

emergency medical technician