Αγγλικός όρος

technetium-99m

Ορισμός

ΣΥΜΒ.: 99mTc.

Ένα ραδιενεργό ισότοπο του τεχνητίου που εκπέμπει ακτίνες γ. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 6 ώρες.

Υπώνυμος όρος

technetium Tc 99m albumin aggregated injection
technetium Tc 99m hexamethylpropyleneamine oxime
technetium Tc 99m (methoxyisonitrile) MIBI
technetium Tc 99m methylene diphosphonate
technetium Tc 99m RBC
technetium Tc 99m sestamibi
technetium Tc 99m sulfur colloid