Αγγλικός όρος

technetium

Ορισμός

ΣΥΜΒ.: Τc

Ένα συνθετικό μεταλλικό χημικό στοιχείο που διαθέτει έναν αριθμό ραδιενεργών ισοτόπων. Μέσο ατομικό βάρος, 98.9062, ατομικός αριθμός, 43. Ραδιοϊσότοπα του τεχνητίου χρησιμοποιούνται σε μελέτες απεικόνισης στην πυρηνική ιατρική (π.χ. σπινθηρογράφημα μυοκαρδιακής αιμάτωσης, σπινθηρογράφημα οστών, και σπινθηρογράφημα V/Q).