Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Θ

Βρέθηκαν 45 λήμματα

Θυρεοειδής

1. Θυρεοειδής αδένας.2. Ο καθαρός, στεγνός, και κονιορτοποιημένος θυρεοειδής αδένας των ζώων (επίσης γνωστός ως θυρεοειδικό εκχύλισμα]. Το θυρεοειδικό απόσταγμα χρησιμοποιείται σπάνια για την αντιμ...

Θυρεοειδής αδένας

Ένας ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στη βάση του λαιμού και στις δύο πλευρές του χαμηλότερου τμήματος του λάρυγγα και του ανώτερου τμήματος της τραχείας. Ο θυρεοειδής αδένας, ή θυρεοειδής, αποτελε...

Θυρεοειδική ορμόνη

Μία ορμόνη που εκκρίνεται από τα θυλάκια του θυρεοειδούς αδένα. Οι δύο ενεργές θυρεοειδικές ορμόνες είναι η θυροξίνη (Τ4) και τριιωδοθυρονίνη (Τ3). Δρουν ως υποδοχείς σε ιστούς σε όλο το σώμα για ν...

Θυρεοτοξίκωση

Μια κατάσταση που προκύπτει από έκθεση των ιστών του σώματος σε υπερβολικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών. Μπορεί να προκληθεί από έναν υπερλειτουργούντα ή κατεστραμμένο θυρεοειδή αδένα ή από τη χορήγησ...

Θώρακας

Το μέρος του σώματος μεταξύ της βάσης του λαιμού προς τα άνω και του διαφράγματος προς τα κάτω.Η επιφάνεια του θώρακα διαιρείται σε περιοχές ως ακολούθως: Πρόσθια επιφάνεια: υπερκλείδια, πάνω από...

Θωρακική παροχέτευση

Η τοποθέτηση του σωλήνα παροχέτευσης στην θωρακική κοιλότητα, συνήθως στον χώρο του υπεζωκότος. Ο σωλήνας χρησιμοποιείται για την παροχέτευση αέρα, υγρού ή αίματος από τον χώρο του υπεζωκότος, έτσι...

Θωρακική κοιλότητα

Το τμήμα της κοιλιακής κοιλότητας επάνω από το διάφραγμα, το θολωτό μυ που τη διαχωρίζει από την κοιλιακή κοιλότητα. Περικλείεται από το θωρακικό τοίχωμα. Τα θωρακικά σπλάγχνα περιλαμβάνουν τους υπ...

Θωρακική χειρουργική

Εγχείρηση που περιλαμβάνει τον πλευρικό κλωβό και δομές που περιλαμβάνονται στον θώρακα.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Προεγχειρητική: Η προετοιμασία περιλαμβάνει την συνηθισμένη προεγχειρητική εκπαίδευση, με ε...

Θωρακικός πόνος, πόνος στο στήθος

Ενόχληση αισθητή στην άνω κοιλιακή χώρα, στο θώρακα, στον αυχένα ή στους ώμους. Ο θωρακικός πόνος αποτελεί μια από τις συνηθέστερες, ενδεχομένως, δυνάμει σοβαρές ενοχλήσεις που αναφέρονται από α...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό