Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Θ

Βρέθηκαν 45 λήμματα

Θεραπεία υποκατάστασης

Η θεραπευτική χρήση ενός φαρμάκου, το οποίο υποκαθιστά μία φυσιολογική ουσία του σώματος, η οποία είτε λείπει είτε είναι σε κατώτερα του φυσιολογικού επίπεδα (ινσουλίνη ή θυρεοειδική ορμόνη)....

Θεραπεία, μεταχείριση

1. Ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή ψυχιατρική αντιμετώπιση ενός ασθενούς.2. Ειδική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την θεραπεία ή την βελτίωση μίας νόσου ή παθολογικής κατάστασης.Συγκεκριμέ...

Θεραπευτική ψυχαγωγία

Ένας εξειδικευμένος τομέας της ψυχαγωγίας του οποίου οι ειδικοί σχεδιάζουν και κατευθύνουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ασθενείς που αναρρώνουν από σωματική ή διανοητική ασθένεια ή που προσπαθούν...

Θερμοκρασία σώματος

Η θερμοκρασία σώματος, ένας δείκτης υγείας και ασθένειας και ένα από τα ζωτικά σημεία. Η θερμοκρασία σώματος ποικίλλει ανάλογα την ώρα της ημέρας και την θέση μέτρησης. Η θερμοκρασία στόματος είνα...

Θερμομέτρηση του αυτιού

Ο καθορισμός της θερμοκρασίας του τυμπανικού υμένα με τη χρήση μιας συσκευής για την ταχεία αίσθηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τον υμένα. Οι διαθέσιμες στο εμπόριο συσκευές το κάνουν αυτό μέσα ...

Θερμοπληξία

Μια κατάσταση που οφείλεται σε ανεπάρκεια των θερμορρυθμιστικών μηχανισμών του σώματος στη διάρκεια ή μετά από έκθεση σε θερμότητα και σε υψηλή σχετική υγρασία (φυσιολογικά θερμοκρασίες αέρα μεγαλύτερ...

Θετική τελοεκπνευστική πίεση

Στην αναπνευστική ιατρική, η μέθοδος διατήρησης ανοικτών κυψελίδων κατά την διάρκεια της εκπνοής. Αυτό επιτυγχάνεται με βαθμιαία αύξηση της εκπνευστικής πίεσης στο μηχανικό αερισμό. Όταν χρησιμοπο...

Θεωρητική σκέψη

Η ικανότητα υπολογισμού, διαλογής, κατηγοριοποίησης, αντίληψης, εξαγωγής συμπερασμάτων, ή ερμηνείας και σύμπτυξης περίπλοκων ιδεών. Στην κλινική ιατρική, η θεωρητική σκέψη πραγματοποιείται ρωτώντας...

Θεωρία συστημάτων, γενική

Θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Ludwig van Bertalanffy, σύμφωνα με την οποία όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί είναι ανοικτά συστήματα τα οποία συνεχώς ανταλάσσουν πληροφορίες, ύλη και ενέργεια με το περι...

Θηλασμός

Η χορήγηση μητρικού γάλακτος σε ένα νεογνό, βρέφος ή παιδί. Το ώριμο μητρικό γάλα και ο πρόδρομος του, το πρωτόγαλα, θεωρούνται οι πιο ισορροπημένες τροφές για τα φυσιολογικά νεογνά και βρέφη. Το ...

Θηλασμός αντίχειρα

Η συνήθεια του θηλασμού του αντίχειρα κάποιου. Διαλείπων θηλασμός του αντίχειρα δεν είναι ανώμαλος, αλλά παρατεταμένος και έντονος θηλασμός αντίχειρα έπειτα από τη στιγμή της έκφυσης των πρώτων μόν...

Θηλή

1. Η ορθωτική προεκβολή στο άκρο κάθε μαστού από την οποία εκβάλλουν οι γαλακτοφόροι αγωγού. Η θηλή προεκβάλλει από το κέντρο της εντονότερα χρωματισμένης άλου θηλής του μαστού. Τόσο η θηλή όσο ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό