Αγγλικός όρος

thallium 201

Ορισμός

Ραδιονουκλεοτίδιο που χρησιμοποιείται για την διάγνωση ισχαιμικής καρδιακής νόσου. Όταν εγχυθεί στο μέγιστο της άσκησης κατά τη διάρκεια δοκιμασίας κοπώσεως με διαβαθμισμένη άσκηση, κυκλοφορεί στο μυοκάρδιο. Εικόνες της καρδιάς μπορούν στη συνέχεια να ληφθούν για την υποβοήθηση της διάγνωσης μειωμένης στεφανιαίας αιματικής ροής ή προηγούμενο εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Κύριος όρος

thallium