Αγγλικός όρος

thrombocytopenia

Ορισμός

Ανώμαλη μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οξείες μολύνσεις (π.χ. σήψη), χρόνιες μολύνσεις (π.χ. HIV), φάρμακα (π.χ. αλκοόλη ή ηπαρίνη), ανοσολογικές διαταραχές (π.χ. ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα), και πυλαία υπέρταση (π.χ. στην κίρρωση του ήπατος) μπορούν να προκαλέσουν χαμηλούς αριθμούς αιμοπεταλίων. Η θεραπεία κατευθύνεται προς την υποκείμενη κατάσταση.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο ασθενής παρακολουθείται για ενδείξεις εσωτερικής αιμορραγίας, ειδικότερα ενδοκρανιακής αιμορραγίας, καθώς επίσης και αιματουρίας, αιματέμεσης, αιμορραγίας ούλων, κοιλιακής διαστολής, μέλαινας, παρατεταμένης εμμήνου ρήσεως, ρινορραγίας, εκχύμωσης, πετέχιας, ή πορφύρας, και διαχειρίζεται προσεκτικά (π.χ. κατά τη διάρκεια αιμοληψίας) για την αποτροπή τραύματος και αιμορραγίας. Η αιμορραγία ελέγχεται με την εφαρμογή πίεσης στα σημεία που αιμορραγούν. Εάν είναι απαραίτητη η συλλογή αρτηριακού αίματος (π.χ. για αέρια του αίματος), πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο περίθαλψης του ασθενούς σε συνδυασμό με τον ιατρό και το εργαστηριακό προσωπικό για να διασφαλισθεί ότι δεν θα συμβεί κρυφή αιμορραγία. Η χρήση μαλακής οδοντόβουρτσας βοηθά στην αποτροπή τραυματισμών. Για το ξύρισμα πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ξυράφι. Οι μεταγγίσεις αιμοπεταλίων χορηγούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις και ο ασθενής παρακολουθείται για ρίγη, πυρετό, ή αλλεργικές αντιδράσεις. Η ασπιρίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα πρέπει να αποφεύγονται, επειδή τα φάρμακα αυτά μπορούν να αναστείλουν την λειτουργία των αιμοπεταλίων. Εάν πραγματοποιηθεί σπληνεκτομή, παρέχεται προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική περίθαλψη όπως απαιτείται. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να εκφράσει αισθήματα και ανησυχίες.

Συνώνυμο

thrombopenia

Ετυμολογία

[" + " + penia, έλλειψη]

Υπώνυμος όρος

gestational thrombocytopenia
heparin-induced thrombocytopenia