Αγγλικός όρος

tissue oxygenation

Ορισμός

Η μέτρηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στα σωματικά υγρά δεν είναι τόσο σημαντική όσο η γνώση του επιπέδου του οξυγόνου στους ίδιους τους ιστους. Ο προσδιορισμός του γαστρεντερικοΰ διάμεσου pH παρέχει μια ένδειξη της επάρκειας της ιστικής οξυγόνωσης. Η μειωμένη παροχή οξυγόνου οδηγεί σε αναερόβιο κυτταρικό μεταβολισμό, ο οποίος προκαλεί πτώση στο pH. Έτσι, το ιστικό pH εξυπηρετεί ως δείκτης για την επάρκεια της παροχής οξυγόνου στους ιστους.

Κύριος όρος


oxygenation