Αγγλικός όρος

erythema toxicum neonatorum

Ορισμός

Ένα καλόηθες, αυτοπεριοριζόμενο εξάνθημα που χαρακτηρίζεται από σκληρές, υποκίτρινες βλατίδες ή φλύκταινες μεγέθους 1- 2 χιλιοστών και εντοπίζεται στο 50% των τελειόμηνων νεογνών. Η αιτία είναι άγνωστη και οι βλάβες υποχωρούν χωρίς να είναι απαραίτητη η θεραπεία.

Κύριος όρος

erythema