Αγγλικός όρος

infertility

Ορισμός

Αδυναμία επίτευξης κύησης στην διάρκεια ενός έτους ή περισσότερο ενώ υπάρχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη. Η κατάσταση μπορεί να υπάρχει στον ένα ή και στους δύο συντρόφους και ίσως να είναι αναστρέψιμη. Στις Η.ΠΑ. το 20% περίπου των ζευγαριών εμφανίζουν υπογονιμότητα. Στις γυναίκες, η υπογονιμότητα μπορεί να είναι πρωτοπαθής (δηλ. να υπάρχει σε γυναίκες που δεν έχουν ποτέ συλλάβει) ή δευτεροπαθής (δηλ. παρουσιάζεται σε γυναίκες μετά από προηγούμενες συλλήψεις ή εγκυμοσύνες). Τα αίτια πρωτοπαθούς υπογονιμότητας περιλαμβάνουν την ωοθηλακιορρηκτική ανεπάρκεια, τις ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, το σύνδρομο και διατροφικές διαταραχές μεταξύ πολλών άλλων. Συνήθη αίτια δευτεροπαθούς υπογονιμότητας στις γυναίκες περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την ίνωση των ωαγωγών (π.χ. μετά από σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους), ενδομητρίωση, κακοήθειες και χημειοθεραπεία. Στους άνδρες, συνήθως η υπογονιμότητα οφείλεται σε αδυναμία παραγωγής επαρκών ποσοτήτων σπέρματος (π.χ. ως αποτέλεσμα έκθεσης σε περιβαλλοντικές τοξίνες, ιούς ή βακτήρια, αναπτυξιακές ή γενετικές νόσους, κιρσοκήλη ή ενδοκρινολογικές ανωμαλίες).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η διερεύνηση ξεκινά με ένα ουσιαστικό ατομικό ιστορικό για τα δύο άτομα, εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος σεξουαλικών επαφών, και λεπτομερής φυσική εξέταση. Οι αρχικές εξετάσεις για τον άνδρα είναι η ανάλυση του σπέρματος και η εκτίμηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων, της κινητικότητας και του αριθμού. Η εξέταση πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από 2 με 3 ημέρες αποχής από επαφή. Πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον δύο με τρεις εκσπερματώσεις, σε διαστήματα όχι μικρότερα της μίας εβδομάδας, και να εξετασθούν λόγω της διακύμανσης του αριθμού των σπερματοζωαρίων. Η εκτίμηση της γυναίκας συνήθως ξεκινά με αξιολόγηση των ωοθηλακιορρηξιών χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα της βασικής θερμοκρασίας σώματος. Πιθανώς να παραγγελθούν και επιπλέον εξετάσεις στην γυναίκα για την εκτίμηση ενοχοποιητικών παραγόντων της ωοθήκης, της σάλπιγγας, της μήτρας και του τραχήλου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Τα συγκεκριμένα προβλήματα που διαπιστώνονται από τις εξετάσεις μπορεί να αντιμετωπίζονται είτε φαρμακευτικά είτε με χειρουργικές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Υπώνυμος όρος

secondary infertility