Αγγλικός όρος

gelatinase

Ορισμός

Μεταλλοπρωτεϊνάσες που διασπούν τη ζελατίνη ή το μη μετουσιωμένο κολλαγόνο. Έχουν αναγνωριστεί δύο τύποι γελατινάσης, Α και Β. Η γελατινάση Α (ΜΜΡ-2) έχει μοριακό βάρος 72000 περίπου και η γελατινάση Β (ΜΜΡ-9) 92000 περίπου. Και οι δύο σχετίζονται με την καρκινική αγγειογένεση και μετάσταση και αναστέλλονται από διάφορους φυσικούς και συνθετικούς αναστολείς

Συντομογραφία

ΜΜΡ-2, ΜΜΡ-9