Ένας μεγάλος μύθος σχετικά με τη θεραπεία των ναρκωτικών είναι ότι αρκεί κάποιος να κόψει τα ναρκωτικά και να περάσουν τα στερητικά συμπτώματα. Αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα αποτελεί και το πιο μικρό κομμάτι της θεραπείας, γιατί τα σωματικά και τα στερητικά συμπτώματα διαρκούν μια εβδομάδα, δέκα μέρες το πολύ.

Το σημαντικό είναι να ανακαλύψει το άτομο τι του προσφέρει η χρήση, σε ποιο πρόβλημα το βοηθάει. Για παράδειγμα, βλέπουμε πολλές φορές ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλα ψυχικά κενά τα οποία σου λένε ότι έρχεται και τα 'γεμίζει' η ουσία.

Αυτός είναι και ο στόχος της θεραπείας.

Αφού ανακαλυφθούν αυτά τα κενά και πώς έχουν δημιουργηθεί, θα βοηθηθεί το άτομο μέσω της βοήθειας του ψυχολόγου, του θεραπευτή και γενικά μέσω των θεραπευτικών δραστηριοτήτων που κάνει μέσα σε ένα πρόγραμμα, να ανακαλύψει άλλους τρόπους για να αντιμετωπίσει αυτά τα κενά που αισθάνεται.

Μέσα σε ένα πρόγραμμα γίνονται πολλές θεραπευτικές δραστηριότητες. Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, δραματοθεραπεία ή ψυχόδραμα και επίσης ζωγραφική, πηλός, ομάδες δημιουργικής έκφρασης και άλλες δραστηριότητες, που βοηθούν τον ασθενή στην κοινωνική του επανένταξη.

Άνθρωποι που κουβαλάνε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό στίγμα και η θεραπεία θα πρέπει να δώσει μεγάλο βάρος στο να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει την κοινωνική περιθωριοποίηση αλλά και σιγά- σιγά να ευαισθητοποιεί την κοινωνία ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επανενταχθούν κοινωνικά τα άτομα.