Όταν πλέον έχει διαταραχθεί η σύσταση της θεμελίου ουσίας, τότε αρχίζει και δυσκολεύεται η κίνηση του μεσοκυττάριου υγρού και κατά συνέπεια η πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών από τα κύτταρα, και η απόρριψη των άχρηστων προϊόντων μεταβολικών.

Αυτά τα άχρηστα προϊόντα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποβάλλονται όσο συσσωρεύονται, τόσο πιο πολύ συσσωρεύουν την κίνηση των μεσοκυττάριων υγρών. Έτσι δημιουργείται τοπική λεμφική και φλεβική στάση. Το αποτέλεσμα είναι να δεσμεύονται από την θεμέλιο ουσία μεγάλα ποσά νερού και να σχηματίζονται έτσι σκληρές και οδυνηρές μάζες. Αυτές οι μάζες είναι που χαρακτηρίζουν την πραγματική κυτταρίτιδα, χωρίς όμως σε καμιά φάση τους να παρουσιάζουν φλεγμονώδη φαινόμενα.

Τα στάδια εξελίξεως της κυτταρίτιδας είναι τα παρακάτω τέσσερα:
Α) Στάδιο αγγειοδιαστολής
Β) Στάδιο διογκώσεως του συνδετικού ιστού
Γ) Στάδιο οργανώσεως
Δ) Στάδιο σκλήρυνσης του συνδετικού ιστού

Α) Στάδιο αγγειοδιαστολής
Σ' αυτό το στάδιο διαπιστώνεται η διαστολή των αγγείων, που περιβάλλουν τα κύτταρα του συνδετικού ιστού και το μεσοκυττάριο διάστημα. Στο διάστημα αυτό δημιουργείται μια συμφόρηση.

Β) Στάδιο διογκώσεως του συνδετικού ιστού
Σ' αυτό το στάδιο από τα διασταλμένα αγγεία εξέρχεται εξιδρωματικό υγρό, π.χ. λέμφος, το οποίο προκαλεί διόγκωση των ινών του συνδετικού ιστού.

Γ) Στάδιο οργανώσεως
Το στάδιο αυτό είναι το στάδιο της οργανώσεως, δηλαδή το δεσμευμένο και αιχμαλωτισμένο υγρό, το οποίο οργανώνεται με τα άλλα στοιχεία της θεμέλιας ουσίας καθώς και με τα συσσωρευμένα άχρηστα προϊόντα, και δημιουργούνται οι κυτταριδικές πλάκες.
Και σ' αυτό το στάδιο δεν παρουσιάζονται φλεγμονώδη στοιχεία.

Δ) Στάδιο σκλήρυνσης του συνδετικού ιστού
Στο στάδιο αυτό γίνεται μια προοδευτική σκλήρυνση του συνδετικού ιστού. Ούτε σ' αυτό το στάδιο βρίσκουμε φλεγμονώδη σημεία.