Μέχρι σήμερα ο CA-125 ήταν ο πιο αξιόπιστος καρκινικός δείκτης για τη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών.

Σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα ωοθηκών παρείχε μια σχετική ασφάλεια στη διάγνωση.
Άλλοι καρκινικοί δείκτες που χρησιμοποιεί συχνά ο γυναικολόγος είναι:

  • CEA
  • AFP
  • CA 19-9
  • CA 15-3

Πρόσφατα όμως η ανακάλυψη ενός καινούριου δείκτη, του ΗΕ4 -human epididymis 4- έφερε καλά νέα στις γυναίκες.

Με την ταυτόχρονη μέτρηση των δύο αυτών καρκινικών δεικτών και τη χρήση συγκεκριμένου αλγόριθμου μπορούμε με σημαντικά αυξημένη ακρίβεια να προβλέψουμε την πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου της ωοθήκης, ακόμα και σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.